Menu
Dziś jest
 
 

Utrudnienia na drogach

            

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

Komunikat nr 179

Utrudnienia na drogach wojewódzkich województwa opolskiego

22.09.2014 r.

Nr drogi

przebieg

Lokalizacja

sposób oznakowania

przyczyna utrudnienia

Przewi-dywany koniec utrud-nień

378 Biedrzychów-Grodków

Gnojna

Ograniczenie prędkości 40km/h, znaki A30, T13

Uszkodzona nawierzchnia

Do odwołania

385 Gr.Państwa-Grodków-Jaczowice

Gr. Województwa-Grodków-Jaczowice

Zajęcie połowy jezdni, pojazd ozn. lampami ostrzeg., znaki A-14, C-10

Koszenie w pasie drogowym

22.09.2014

401 Żłobizna-Grodków-Pakosławice (DK46)

Pakosławice-Węzeł Przylesie

Roboty drogowe, nakaz jazdy z lewej str

Koszenie pasa drogowego

22.09.2014

403  Łukowice Brzeskie-DW401

Łukowice-gr. Województwa

Zajęcie połowy jezdni, pojazd ozn. lampami ostrzeg., znaki A-14, C-10

Koszenie w pasie drogowym

22.09.2014

408 Kędzierzyn-Koźle-Goszyce

Stare Koźle-Bierawa

Bierawa Korzonek

Ortowice-Kotlarnia

A30, Tabliczki T13, T2

koleiny

Do odwołania

409 Dębina – Krapkowice – Strzelce Opolskie

Dębina – Kujawy

Znak A-30, tabliczka T-13, T-2

koleiny

do odwołania

Dobra

A-14, A-12b, A-12c, B-33(40), U3d

Budowa kanal. sanitarnej

25.09.2014

Strzelce Opolskie-Gogolin

Zajęcie połowy jezdni, pojazd ozn. lampami ostrzeg., znaki A-14, C-10

Koszenie w pasie drogowym

26.09.2014

411 Nysa-Głuchołazy-Gr.Państwa

Głuchołazy-gr.Państwa

Zakaz ruchu B1, U-3c, C1

Podmycie drogi-droga zamknięta. Objazd drogami gminnymi.

Do dowołania

416 Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz

Sucha Psina-Nowa Cerekwia-Kozłówki

-inne niebezpieczeństwa z tabliczką ubytki w nawierzchni

Koleiny

do odwołania

Głubczyce

Ruch wahadłowy, Sygnalizacja świetlna, znaki: A-14, A-12b, A-12c, A-30, B-25, B-27, U-6d, U-3d, U-20b

Budowa obwodnicy Głubczyc

15.10.2014

Żywocice-Pietnia

A-14, A-12b, A-12c,

Budowa kanalizacji sanitarnej

30.09.2014

Głogówek.

A14, A12b, A12c, B-33 (40), U20b, U21b

Remont chodnika

30.09.2014

417 Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Racibórz

DK 38-Dobrosławice – Maciowakrze

-inne niebezpieczeństwa z tabliczką T13 (koleiny), T2, B-33 (50)

Koleiny i przełomy

do odwołania

419 Nowa Cerekiew-Branice

Nasiedle

-inne niebezpiecz. Z tabl. Ubytki w nawierzchni

koleiny

do odwołania

420 Kietrz-Pilszcz

Dzierżysław-Pilszcz

A30, T-2 na dł. 6,5km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

423 Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – K.  Koźle

Krępna-Zdzieszowice-Kłodnica

-inne niebezp. Z tabliczką ubytki  na dł. 2,6 km, B-33(50)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Krępna

A30, A11

Zaniżenie nawierzchnia na przepuście

Do odwołania

Januszkowice

A-14, A-12b, A-12c, B-33(40),  B-25, B-27,  U-3d, U-20b,  U-21b, sygnalizacja świetlna podczas robót

Budowa kanalizacji sanitarnej

29.09.2014

Opole-Przywory

-zwężenie jezdni,

-ograniczenie prędkości do 40km/h

-ruch wahadłowy,

Remont mostu

31.10.2014

Przywory-K-Koźle

Zajęcie połowy jezdni, pojazd ozn. lampami ostrzeg., znaki A-14, C-10

Koszenie w pasie drogowym

30.09.2014

425 Bierawa-Rudy

Lubieszów-Dziergowice

Znaki A30, T13, T2

koleiny

do odwołania

Bierawa

A-14,A-12b,A-12c,

B-25,B33(40), A-29

A-30ruch wahadłowy

Przebudowa drogi

15.10.2014

429 Wawelno-Komprachcie-Prószków-DK45

Prószków (skrzyż ul. Daszyńskiego z z ul. Opolską/DW414)

-roboty drogowe,zwężenie jezdni,

-zapory U-20c

Naprawa odwodnienia

25.09.2014

451 Oleśnica – Bierutów – Namysłów

Pielgrzymowice-Wilków

-znak A-30 i A11 tabliczka „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

454

Opole-Namysłów

Jastrzębie, Ziemiełowice-Namysłów

-znak A-30 i A11 –ogran. Prędk. 40km/h

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

457 Pisarzowice-Dobrzeń Wlk.

Stare Kolnie

Objazd drog .kraj 39 i 94  i DW 458

Ograniczenie nośności mostu do

15 ton

Do odwołania

Brzeg-Dobrzeń Wlk.

Zajęcie połowy jezdni, pojazd ozn. lampami ostrzeg., znaki A-14, C-10

Koszenie w pasie drogowym

19.09.2014

458 Obórki-Popielów

Kolonia Popielowska

B-33(40), roboty drogowe, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedz., ruch wahadłowy

Rozbudowa drogi, przebudowa mostu

31.10.2014

461 Kup-Jełowa

Brynica

-ogran. prędk. 40km/h

-uszkodzona nawierzchnia z tabl.

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

462 Stobrawa-Łosiów-Krzyżowice

Łosiów

Zamknięcie drogi – zły stan wiaduktu

Objazd: dr.kr 94 Żłobizna – 401  Krzyżowice – 462 Olszanka Pogorzela –Janów

    do odwołania

463 Zawadzkie-Bierdzany

Kolonowskie- Zawadzkie

-ogran. pr do 40km/h

- A30, A11

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Kolonowskie

Zamknięcie drogi. Objazd: Zawadzkie-Dobrodzień (DW901) Dobrodzień-Ozimek (DK46)

Roboty kolejowe w obrębie przejazdu kolejowego w miejscowości Kolonowskie

26.09.2014

487

Byczyna – Gorzów Śl. – Olesno

Olesno-Boroszów, Jastrzygowice-Skrońsko

-znak A-30 i A11 tabliczka „zniszczenia nawierzchni”

-ogr. prędk. do 60 km/h

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Olesno

A-14, A-12b, A-12c, B-33(40),  B-25, B-27,  U-3d, U-20b,  U-21b, sygnal. świetlna

Budowa kanalizacji sanitarnej

24.09.2014

Boroszów-Olesno

Zamknięcie drogi – objazd wyznaczony drogami krajowymi nr 11 Olesno – Kluczbork oraz nr 42 Kluczbork - Gorzów

Rozbudowa drogi

31.10.2014

494 Bierdzany-Olesno-Częstochowa

Wędrynia-Łowoszów

- A-30,A-11, tablica „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Szumirad-Chudoba, Łowoszów

Zajęcie połowy jezdni, ograniczenie prędkości

Do 40 km/h, sygnalizacja świetlna, ruch wahadłowy

Rozbudowa drogi wojewódzkiej

15.10.2014

Olesno-Bierdzany

Zajęcie połowy jezdni, pojazd ozn. lampami ostrzeg., znaki A-14, C-10

Koszenie w pasie drogowym

26.09.2014

901

Olesno-Dobrodzień-Zawadzkie-Gliwice

Malichów –Dobrodzień-Bzinica, NWachów, Kielcza Pietraszów, Zawadzkie,

- A-30,A-11, tablica „zniszczenia nawierzchni”,

-ogran.prędk. 50 km/h i 40km/h

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Dobrodzień-Olesno

Zajęcie połowy jezdni, pojazd ozn. lampami ostrzeg., znaki A-14, C-10

Koszenie w pasie drogowym

26.09.2014

 drukuj  |  wejść: 184062  |  publikacja/modyfikacja: 2009-03-03 08:36:10 / 2014-09-22 09:42:14

 poleć naszą stronę www

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127   
tel.: 77 459 18 00, fax: 77 458 13 52
   NIP: 754-25-57-300       REGON: 000126528  
ostatnia modyfikacja: 2014-09-22 09:42:14